Vårfestivalen blir höstfestival

Borlänge Orkesterförening
Forssaängkören
3 oktober klockan 17.00
Hagagymnasiets aula
Solist: Sofia Karlsson
Orkesterdirigent: Bengt-Åke Lindén
Kördirigenter: Maria Cervin, Leena Kalliokoski

Vårfestival blir höstfestival


P.g.a rådande omständigheter måste vi meddela att Vårfestivalen 9 maj är inställd. Vi kommer att göra ett nytt försök 3 oktober och hoppas få se er då istället.