Personligt

Märta Säfström

Märta Säfström till minne

Som tidigare meddelats gick vår medlem Märta Säfström bort den 3 augusti i år vid 88 års ålder. Märta, som var född Fleur, var änka sedan 1993, då maken Gösta avled. Med sina sextio år i orkestern var Märta Säfström en av Borlänge Orkesterförenings verkliga trotjänare. Det var inte många konserter eller repetitioner hon missade under åren.

Musiken var det allt överskuggande intresset, även om hon också ägnade sig åt hem och trädgård, liksom många resor med maken. Efter dennes bortgång blev orkestern än viktigare, inte bara för det musikaliska samspelet utan också för det sociala! Hon gladdes åt att få vara bland likasinnade. Ända sedan barndomen och ungdomstiden utövade hon sitt fiolspel med stor entusiasm och gick från flickorkester via damorkester till stor orkester inom NTO Heimdal.

Som violinist i Borlänge Orkesterförening tilldelades hon Sveriges Orkesterföreningars Riksförbunds medalj och även den fina utmärkelsen "guldkvisten". Många är de dirigenter Märta spelat med under åren: Georg Strömberg, Lille Bror Söderlundh, Georg Papmehl-Dufay och Hasse Ericsson för att nämna några. Otaliga är också alla de vänner hon fick i de olika stämmorna under sin epok i orkestern.

Som körsångare i Hagakyrkans kyrkokör hade hon också långvarigt medlemskap och fick också där medalj.

Vid Vårfestivalen 2010 deltog Märta enbart som publik och det känns skönt att flera av oss då gav henne litet extra uppmärksamhet! Trots diverse sjukdomar brukade Märta alltid komma tillbaka till sin plats i andrafiolerna, där hon hörde hemma. Märtas insatser för orkestern imponerar och hon är varmt saknad.

Borlänge Orkesterförenings styrelse/
Lena Gäfvert