Adventskonsert

Adventskonsert Borlänge Orkesterförening och bygdens körer
28 november kl 18.00
Stora Tuna kyrka
Dirigent: Christer Paulsson

När vintermörkret kring oss står

När det är nästan som allra mörkast börjar ett nytt kyrkoår första söndagen i Advent, och i Stora Tuna kyrka har man i många år tjuvstartat kvällen före med den stora adventskonserten. Av hävd skall också alla ha möjlighet att besöka konserten, och därför tar församlingen inget inträde. Däremot är det upp till var och en att lämna kollekt när man går hem.
Det blir välkända adventssånger (bl a Otto Olssons Advent och Hosianna) liksom psalmen Bereden väg för Herran)och det bjuds på Hallelujakören ur Händels Messias samt en kör ur Saint-Saens Juloratorium. Borlänge Orkesterförening spelar bl a en Concerto grosso av Corelli med egna solister. Som separat kör framträder Borganäskören. Vi räknar också med att engagera en sångsolist.