Höstkonsert

Höstkonsert Borlänge Orkesterförening
9 oktober klockan 17.00
Hagagymnasiets aula
Solist: Stefan Arnold
Dirigent: Christer Paulsson
Pris: 150:-

Kom hör min vackra visa

Denna vackra vårsång har de flesta av oss sjungit men kanske inte tänkt på att det är Mozart som skrivit den. "Längtan till våren" heter den i det tyska originalet. Mozart var inte främmande för att återanvända sina teman och den muntra sista satsen i hans Pianokonsert nr 27, bygger på just denna sång. Men hela konserten är sprängfylld av underbar musik.

Ödessymfonin

Ludwig van Beethoven drabbades tidigt av hörselnedsättning och i mitten av 1800-talets första decennium, när han var i 35-årsåldern, började problemet bli akut. Han fruktade att det skulle leda till total dövhet, vilket det också gjorde. Han gick till och med i självmordstankar och förde en inre kamp huruvida han skulle ta steget eller inte. Det är detta som skildras i "Ödessymfonin". Ödet bankar på dörren i inledningen och det rytmiska motivet återkommer i symfonin som ett ledmotiv. c-moll är en ödesmättad tonart men symfonin mynnar ut i jublande dur - ett tecken på att livsviljan har segrat.

Vågspel

Tillvaron kan många gånger vara ett vågspel - inte bara som i Beethovens fall - men vår dirigent Christer Paulsson har kanske lika mycket tänkt på det tidvis ymniga regnandet sistlidna sommar med höga vattenflöden när han komponerade "Vågspel" som blir konsertens inledningsnummer.

Stefan Arnold

Han är född i Würzburg i Tyskland, Stefan Arnold, men sedan många år är han bosatt i Wien. Numera innehar en professur i pianospel där men vid sidan av den är han långa perioder på resande fot med hela världen som arbetsfält. Som gammal elev till Hans Leygraf har han en klockarkärlek för Sverige och inte minst Dalarna dir han ofta och gärna återvänder. I Borlänge har han varit flera gånger tidigare, både som solist med Borlänge Orkesterförening och i Borlänge Kammarmusikförening. Nu ser han fram emot att få spela på Hagaaulans nya fina Steinwayflygel.