Adventskonsert

Adventskonsert Bygdens körer och Borlänge Orkesterförening
27 november klockan 18.00
Stora Tuna kyrka
Solist: Lars Karlin, trombon
Dirigent: Bengt-Åke Lindén

Brusande kör

I årtionden har bygdens körsångare slutit upp för att dagen före första advent hälsa det nya kyrkoåret. Gamla bekanta sånger som Otto Olssons Advent och George Frideric Handels Dotter Sion återkommer regelbundet men nyheter dyker också upp. I år bjuds bland annat på Antonio Vivaldis Gloria för två sångsolister, kör och orkester.

Lars Karlin

Dessutom kommer Borlängesonen Lars Karlin hem från sin anställning i Hannover som solist till Borlänge Orkesterförening. Domedagsbasuner har vi hört talas om men det blir det inte fråga om här utan älskvärda Wienklassiska tongångar i Leopold Mozarts konsert för alttrombon och stråkar. Leopold var far till Wolfgang Amadeus Mozart.

Du får också vara med

Givetvis blir det psalmsång också och visst är det en härlig känsla när ljudet av flera hundra röster stiger upp mot valven i Stora Tuna kyrka.

Inget inträde

Av hävd betalar man inte inträde vid adventskonserten, däremot tas det upp kollekt vid konsertens slut - en kollekt som kommer kyrkans verksamhet till godo.

Varmt välkomna!