Barockkonsert

Barockkonsert Dalasinfoniettan
14 december kl 19.00
Hagakyrkan
Solist och dirigent: Nils Erik Sparf
Programmet upptar verk av den franske tonsättaren Rebel, som i inledningen till baletten Les Élémens, skildrar kaos på ett synnerligen djärvt sätt. Vi får också höra två av Johann Sebastian Bachs orkestersviter: nr 2 i h-moll för flöjt och stråkar, och nr 3 i G-dur med pampiga pukor och trumpeter men också den vackra och välkända Air för enbart stråkar.
Mozarts symfoni nr 29 i A-dur tillhör förstås inte barockepoken men är ändå influerad av Bachs kontrapunkt. En konsert för två trumpeter och stråkar av Torelli ger onekligen lite julkänsla och sedan får vi möta aftonens dirigent Nils Erik Sparf även som violinsolist, dels i Vintern ur Vivaldis De fyra årstiderna, dels i två satser ur den argentinske tangomästaren Astor Piazzollas De fyra årstiderna i Buenos Aires. En omväxlande och spännande konsert så här på tröskeln till julen.