Solistkonsert

Solistkonsert Borlänge Orkesterförening
9 mars klockan 17.00
Hagakyrkan OBS! Lokal!
Solist: Anders Lagerqvist, violin
Dirigent: Christer Paulsson

Berömd svensk violinkonsert

Omkring förra sekelskiftet var Tor Aulin en dominerande gestalt i svenskt musikliv. Han var violinist, dirigent och tonsättare. I mitten av 1880-talet grundade han en stråkkvartett som blev mycket uppskattad och bidrog till att den svenska kvartettrepertoaren utvidgades, inte minst genom Stenhammars sex kvartetter. Aulin var nära vän till Stenhammar och han undervisade till och med August Strindberg i musik. Som kompositör skrev han åtskilliga små stycken för violin, på sin tid mycket populära, men han skrev också en del större verk, däribland tre violinkonserter. Den tredje av dem tillhör de allra bästa svenska verken i den genren och den får vi höra vid konserten i mars. Solist är Anders Lagerqvist (bilden), en av de främsta i landet idag och ni som besökte någon konsert under Peace and Love Strings - kammarmusikfestivalen i juni i fjol - fick uppleva honom som både musiker, presentatör och organisatör.

Nu kommer han tillbaka som solist tillsammans med Borlänge Orkesterförening i denna vackra konsert.

Och det blir mera svenskt. Andrea Tarrodi heter en ung kompositör som blivit mycket uppmärksammad på senare år och hennes Zephyros från 2009 har redan mer eller mindre inlemmats i standardrepertoaren. Den är inspirerad av en dikt av Dan Andersson, "Sång till västanvinden". Zephyros var i den grekiska mytologin västanvindens gud. Dikten, från 1918, inleds så här:
"Åh, dansa, sommarstorm med djupa orglars brus
och dansa hem till Lotalam och Stenbrobergets häll!
Smek barndomsdalen, starke vän, i julis heta ljus
när Mattao och Luossa färgas röda i kväll."

Läs gärna mer om Andrea och Zephyros på hennes hemsida http://www.andreatarrodi.com/albums/17/

Med det tredje verket förflyttar vi oss drygt 200 år bakåt i tiden till Joachim Nicolas Eggert (1779 - 1813. Han var född på Rügen i dåvarande svenska Pommern och utbildade sig i Tyskland. 1803 kom han till Stockholm där han var violinist i Hovkapellet några år och därefter kapellmästare. Han komponerade fem symfonier och den andra, i C-dur, utgavs i tryck först för ett par år sedan. Det är förstklassig musik, något mittemellan Haydn och Beethoven. Mer om Eggert hittar du på http://sv.wikipedia.org/wiki/Joachim_Nicolas_Eggert. Det är lite Eggert-jubileum i år eftersom det är 200 år sedan han gick bort, även om han kommer lite i skymundan av de "stora" jubilarerna Verdi, Wagner och Britten. Nästa år är det förresten 100 år sedan Tor Aulin avled så den här konserten är närapå en minneskonsert över honom.