I Have a Dream

I Have a Dream Borlänge Orkesterförening med körer och solister
5 oktober klockan 18.00
Stora Tuna kyrka
Dirigenter: Christer Paulsson & Bengt-Åke Lindén
Pris: 200:-, 150:- och 100:-

Ett historiskt tal

Den 28 augusti 1963 höll Martin Luther King sitt berömda tal "I Have a Dream", mot rasdiskriminering, framför Lincolnmonumentet i Washington DC inför mer än 200 000 åhörare. På sikt ledde detta till att diskrimineringslagarna i USA upphävdes och för King personligen innebar det också att han påföljande år, som den yngste någonsin, kunde motta Nobels fredspris. Han mördades 1968 i Memphis, Tennessee och samma år påbörjade Jan Carlstedt sin andra symfoni, som han tillägnade minnet av Martin Luther King. När vi nu uppmärksammar 50-årsminnet av Kings epokgörande tal känns det naturligt att framföra delar av symfonin. Vi kombinerar den med Karl Jenkins’ ”The Armed Man. A Mass for Peace”.

Musiken

Jan Carlstedt (1926 – 2004)
Symfoni nr 2, op. 25 (1968-69)
I standardverket "Den svenska symfonin" (1983) skriver Lennart Hedwall: "I den uppmärksammade andra symfonin, op 25 från 1968-69,A Symphony of Brotherhood, tillägnad minnet av Martin Luther King Jr, är de grundläggande inspirationskällorna också synliga, och anknytningarna till Sjostakovitjs symfonik är ställvis klart poängterade. Men Carlstedt har en klarare nordisk profil och håller därmed också en viss emotionell distans. Man anar ett starkt humanistiskt patos och en klar indignation bakom verket, vars tre satser är upplagda enligt idékonstellationen Sorgekväde - Befrielsekamp - Drömvision; två långsamma, mörkt meditativa yttersatser omger ett allegro ..." Låt mig bara tillägga att vid vår konsert spelas enbart yttersatserna. Om denna kanske väl filosofiska analys av verket känns teoretisk kan ett par kommentarer till verket på YouTube måhända vara mera stimulerande. Signaturen lu lao skriver: "En utomordentlig symfoni, en av de bästa från 1900-talet. Den borde spelas oftare och borde vara mera känd", medan signaturen collection CB2 utropar: "Ett mästerverk! Bravo för denna uppladdning!"

Karl Jenkins (f. 1944)
“The Armed Man. A Mass for Peace” (2000)
L’homme armé (The Armed Man = Krigaren) var en på 1400-talet mycket populär fransk visa. Många kompositörer använde den melodin som tema i sina mässor. Jenkins låter också denna mer än femhundraåriga ”schlager” bilda upptakten till sin fredsmässa. I övrigt innehåller den de traditionella mässatserna Kyrie, Sanctus, Agnus Dei och Benedictus men dessutom texter från andra källor: en imams böneutrop, citat ur Bibeln och Mahabharata (det längsta eposet på Sanskrit) samt dikter av Kipling och Tennyson. Jenkins lånar också teman från sina egna välkända Adiemus-kompositioner.

Medverkande

Båda verken kräver en stor orkester med tredubbla blåsarstämmor och mycket slagverk.För "The Armed Man" behövs dessutom en stor och maffig blandad kör samt sångsolister.

Konserten är en samproduktion mellan Borlänge Orkesterförening, Borlänge Musikskola och Svenska Kyrkan.

Biljetter

[url=http://sale-se.iticket.com/arrangements/index.iticket?companyId=3207&searchString=FRED]Biljetter kan köpas direkt via denna länk...[/url]