Adventskonsert

Adventskonsert Bygdens körer, Borlänge Orkesterförening
30 november klockan 18.00
Stora Tuna kyrka
Solist: Alexander Lindh, trumpet
Dir: Christer Paulsson

Adventskonsert

I många år har Borlänge Orkesterförening medverkat vid Adventskonserten, och i år har vi lockat hem trumpetaren Alexander Lindh som solist. Han kommer att bjuda på ett verk som förmodligen är en ny bekantskap för de flesta: en konsert av den danske tonsättaren Knudåge Riisager (1897 - 1974). Han blev framför allt känd för sin balettmusik men trumpetkonserten från 1933 betraktas allmänt som ett av hans allra förnämsta verk och ett utmärkt exempel på den nyklassiska musik som skapades i Norden och annorstädes under 1930-talet.