Solistkonsert

Solistkonsert Borlänge Orkesterförening
7 mars 2015 klockan 17.00
Hagakyrkan
Solist: Astrid Lindell, violoncell
Dirigent: Christer Paulsson

Beethoven och Schumann i skön förening

Beethovens första symfoni tillkom under andra hälften av 1790-talet, exakt när vet vi inte, men den publicerades 1801. Stilistiskt är den då relativt unge tonsättaren påverkad av föregångarna Haydn och Mozart (Haydn hade en tid varit hans lärare) men likafullt står den på egna ben. Det hörs att det är kompositör som är ute efter att förnya. Han låter till exempel blåsinstrumenten få en mera framträdande roll. Två flöjter, två oboer, två klarinetter, två fagotter, två horn och två trumpeter bidrar till den ökade kraften i musiken. Ändå lever han i betydande utsträckning kvar i den wienklassicistiska andan: tredje satsen är till exempel en menuett. Bara i den fjärde och den lilla åttonde symfonin tar han upp menuetten på nytt.
Robert Schumanns verkförteckning domineras av pianomusik och sånger. Det dröjde innan han gav sig i kast med orkestermusik, men han skrev i alla fall fyra symfonier och några konserter, däribland den för violoncell och orkester. Det är ett relativt sent verk, han skrev det på bara två veckor i oktober 1850 men fick aldrig uppleva något framförande under sin livstid. Först 1860, fyra år efter Schumanns död uruppfördes verket vid en konsert till 50-årsminnet av Schumanns födelse. Konserten är i tre satser som följer på varandra utan paus, och orkesterbesättningen är densamma som i Beethovensymfonin med tillägg av pukor.

Vår solist Astrid Lindell är sedan 2002 medlem av Sveriges Radios symfoniorkester. Vid sidan av orkestern är Astrid aktiv som kammarmusiker i många sammanhang bl.a. i en stråkkvartett med medlemmar från SRSO. Astrid gör regelbundet inspelningar för SR, för ett par år sedan bland annat från en konsert i Studio 2 i Radiohuset i Stockholm där hon framförde ett helt kammarmusikprogram av tonsättaren Sven-David Sandström. Hon har blivit tillägnad flera kompositioner av Sandström bl.a. ett verk för solocello.

Astrid har medverkat i flera festivaler och kammarmusikserier i Sverige bl.a. Musik på Slott och Herresäten, Lyckå kammarmusikfestival, Bengt Forsbergs kammarmusikserie i Allhelgonnakyrkan, Chamber unplugged i Studio 2 m.fl. Även utomlands har hon spelat kammarmusik i bl.a. Concertgebouw i Amsterdam.

Som solist har Astrid framträtt med bl.a. Kungliga Filharmoniska orkestern.

Studierna på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm avslutades med solistdiplom och därefter fortsatte masterstudier i NY, USA på Eastman School of Music. Studierna möjliggjordes med hjälp av stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien, Sverige-Amerikastiftelsen, Guido Vecchis stipendium för unga stråkmusiker m.fl.