Adventskonsert

Adventskonsert Borlänge Orkesterförening, medlemmar ur bygdens körer m.fl.
28 november kl 18.00
Stora Tuna kyrka
Dirigent: Christer Paulsson
Kollekt

Advent med Mozart

På programmet står musik av Mozart, hans symfoni nr 31, samt Voglers Hosianna och Händels Dotter Sion.