Beethoven 250 år och Mozart

Borlänge Orkesterförening
7 mars klockan 18.00
Hagakyrkan
Solist: Jonas Viklund, klarinett
Dirigent: Bengt-Åke Lindén
Pris: 150:-/50:-

Beethoven 250 år och Mozart

I år är det 250 år sedan Beethoven föddes. Det kommer att firas över hela världen. Hans mästerverk och hans betydelse som konstnärlig banbrytare kan inte överskattas. En komplicerad människa var han med ständiga bekymmer för sin försörjning och den tilltagande dövheten. Ska man få en helgjuten bild av konstnären, hans liv och hans verk ska man läsa Åke Holmqvists ”Beethoven
Biografin” som utkom för några år sedan. Ett mastodontverk på nära 1000 sidor som med fördel
kan användas som uppslagsbok.

Vid konserten spelas hans 2:a symfoni i D-dur komponerad 1802. Den uruppfördes tillsammans med den tredje pianokonserten och oratoriet Christus am Ölberg på Theater an der Wien den 5 april
1803. Den första recensionen beskrev verket som märkvärdig och kolossalt med djup, kraft och konstfärdighet. Det var den längsta symfonin dittills. För första gången kallas nu en sats för scherzo och inte för menuett.

Inledningsstycke är en marsch av Beethoven som de flesta lyssnare nog inte hört. Den ingår i teatermusiken till Koetzebus festspel Die Ruinen von Athen komponerad 1811.

Mozart Klarinettkonsert A-dur op 622 har däremot de flesta hört. Det komponerades under hans sista levnadsår 1791 och skrevs för vännen Anton Stadler. En fantastisk solokonsert på samma höga
musikaliska nivå som övriga verk under detta år med Trollflöjten op 620 och Requiem op 626.

I Dalasinfoniettan finns många skickliga orkestermusiker som när som helst också kan framträda som solister. Gäller inte minst bland blåsarna. Vi har lyckats engagera Jonas Viklund som till vardags är förste klarinettist i orkestern och där man ofta kan höra hans vackra solospel. Han fram-träder ofta i kammamusikaliska sammanhang som t ex i en egen konsertserie vid Geschworner-gården, Falun. För inte länge sedan uruppförde han Andrea Tarrodis Nocturne in Blue and Green
vid Musik i Dalarnas kammarmusikserie i Missionskyrkan, Borlänge.

Dirigerar gör Bengt-Åke Lindén, lärare vid musikskolan, som numera tar hand om de flesta produktioner med Borlänge Orkesterförening. Han leder också Borlänge Ungdomssymfoniker,
Dalarnas Ungdomssymfoniorkester samt kör i Stora Skedvi kyrka.

Biljetter säljs i förköp hos Visit Dalarna (turistbyråerna) samt vid entrén.
Pris: 150:- vuxna och 50:- för barn/skolungdom upp till 18 år.


Christer Paulsson
Ordförande för Borlänge Orkesterförening