Adventskonsert i Stora Tuna kyrka

Stora Tuna kyrka
26 november klockan 18.00
Borlänge Orkesterförening
dirigent Christer Paulsson
Körsångare från Stora Tuna och Torsångs pastorat
Louise Sundquist, oboe
Arne Mäkiselkä, sång
Helene Larsson, dirigent
Eva Lövgren, piano
Anita Sundmark, orgel
Fri entré

Adventskonsert

Körerna är nu till mångas glädje tillbaka vid den traditionella Adventskonserten. Otto Olssons Advent, Dotter Sion och Hosianna med flera körstycken kommer att ljuda liksom kyrkans mäktiga orgel i Trumpet voluntary av Stainer. Orkestern spelar tre satser ur J S Bachs Orkestersvit i D-dur för stråkar, oboer och trumpeter. I Ouverturen som inleder förekommer soloavsnitt med Eva Unosson vl 1, Ove Rung vl 2, Oskar Andersson vla och Charlotte Liss vlc där särskilt vl 1 har en framträdande roll. De höga trumpetstämmorna framförs av Torbjörn Isaks, Sara Svedin och Per Magnusson. Långsam sats är den berömda Air och den festliga avslutningssatsen har benämningen Gigue. Solist på oboe är Louise Sundquist i ett annat mycket känt stycke – Gabriels oboe av Ennio Morricone - ledmotiv ur filmen The Mission.

Välkommen!
Christer Paulsson
ordförande