Solistkonsert

Borlänge Orkesterförening
Lördag 9 mars klockan 18.00
Hagakyrkan
Solist: Annamia Larsson, oboe
Dirigent: Bengt-Åke Lindén

Solistkonsert

Ur programmet:
Uvertyr till Egmont av Beethoven.
Hornkonsert nr 4 av Mozart.
Symfoni nr 35 (Haffner) av Mozart.

Mer information kommer.